Upały

Pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy ziemi przekracza +30 °C

Zalecenia:

• Unikaj upału •

• Pomóż innym w miarę możliwości •

• Utrzymaj chłód w pomieszczeniach swego domu •

• Dbaj o chłodzenie i nawodnienie organizmu •

• W przypadku problemów zdrowotnych stosuj się ściśle do zaleceń lekarza •

• Jeśli ty lub ktoś inny poczuje się źle staraj się jak najszybciej uzyskać pomoc •