Mrozy i Śnieżyce

Mróz – stan pogody, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni jest niższa od temperatury zamarzania wody

Śnieżyca - gwałtowny, obfity opad śniegu z towarzyszącym mu silnym wiatrem

Zalecenia:

• Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne •

• Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi •

• Nie stronić od udzielenia pomocy osobom potrzebującym •

• Po ustąpieniu opadu, przystąpić do usunięcia zalegającego śniegu •

• Jeśli w samochodzie znajduje się więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę •

• Co godzinę uruchomić silnik na okres ok. 10 min •